Registrace na rok 2019 skončila

Níže jsou uvedeny informace pro právě proběhlou registraci na rok 2019:
Kategorie jsou shodné jako v předchozích letech, je na výběr, zda si v rámci registrace objednat skautský časopis (40,- Kč za rok). Registrační poplatek je stejný, jako v r. 2018, navýšení odvodů pro ústředí je vyrovnáno snížením poplatku pro středisko. 
Základní registrační poplatek za jednotlivce s časopisem činí 420,- Kč, bez časopisu 380,- Kč.
Jsou-li v oddíle či středisku registrováni dva sourozenci do 18 let, pak poplatek za jednotlivce s časopisem činí 390,- Kč, bez časopisu 350,- Kč. 
Jsou-li v oddíle či středisku registrováni tři sourozenci do 18 let, pak poplatek za jednotlivce s časopisem činí 370,- Kč, bez časopisu 330,- Kč.  
Časopisy, které si lze v rámci registrace objednat jsou následující:
Světýlko - pro mladší cca do 3. tř.
Skaut - pro starší od 4. tř.
Kmen - pro rovery a rangers 
 
Všichni členové si mohou objednat i skautské průkazky. Ty stojí 24,- Kč, platí 3 roky. Lze je využít nejen k prokázání věku u slev na vlak, ale i jako EYCA kartu pro slevy v různých obchodech, hradech, muzeích apod.. Při registraci oznamte, zda ji chcete či nikoli. 
 
U nově registrovaných členů potřebujeme následující údaje: jméno, příjmení, rodné čístlo, trvalé bydliště, číslo zdravotní pojišťovny, telefonní kontakt na zákonného zástupce. 
Platbu lze provést v hotovosti vedoucím oddílu či ještě lépe převodem na účet střediska č.ú. 241881777/0300, a to nejpozději do 28. února 2019.