Registrace na rok 2020 skončila

 
Níže ponecháváme informace k již proběhlé registraci:
Kdo chce s námi a naší partou být v roce 2020, čeká ho jedna z mála povinností. Registrovat se.
Kategorie jsou shodné jako v předchozích letech, je na výběr, zda si v rámci registrace objednat skautský časopis (40 Kč za rok). Registrační poplatek je stejný, jako v r. 2018 i 2019, navýšení odvodů pro ústředí je vždy vyrovnáno snížením poplatku pro středisko. 
  • Základní registrační poplatek za jednotlivce s časopisem činí 420 Kč, bez časopisu 380 Kč.
  • Jsou-li v oddíle či středisku registrováni dva sourozenci do 18 let, pak poplatek za jednotlivce s časopisem činí 395 Kč, bez časopisu 355 Kč
  • Jsou-li v oddíle či středisku registrováni tři sourozenci do 18 let, pak poplatek za jednotlivce s časopisem činí 370 Kč, bez časopisu 330 Kč.  
Časopisy, které si lze v rámci registrace objednat jsou následující:
  • Světýlko - pro mladší cca do 3. tř.
  • Skaut - pro starší od 4. tř.
  • Kmen - pro rovery a rangers 
Všichni členové si mohou objednat i skautské průkazky. Ty stojí 24 Kč, platí 3 roky. Lze je využít nejen k prokázání věku u slev na vlak, ale i jako EYCA kartu pro slevy v různých obchodech, hradech, muzeích apod.. Při registraci oznamte, zda ji chcete či nikoli. 
U nově registrovaných členů potřebujeme následující údaje: jméno, příjmení, rodné čístlo, trvalé bydliště, číslo zdravotní pojišťovny, telefonní kontakt na zákonného zástupce. Lze využít tento souborTermín je 30. ledna 2020.
Platbu lze provést v hotovosti vedoucím oddílu či ještě lépe převodem na účet střediska č.ú. 241881777/0300.