Registrace na rok 2023 byla ukončena

Informace k právě skončené registraci:

Kdo chce s námi a naší partou být v roce 2023, čeká ho jedna z mála povinností. Registrovat se.

U nově registrovaných členů potřebujeme následující údaje: jméno, příjmení, rodné čístlo, trvalé bydliště, číslo zdravotní pojišťovny, telefonní kontakt na zákonného zástupce. Lze využít tento soubor

Kategorie jsou shodné jako v předchozích letech, je na výběr, zda si v rámci registrace objednat skautský časopis (40 Kč za rok). Registrační poplatek je obdobný, jako v předchozích letech, navýšení odvodů pro ústředí a kraj je vyrovnáno snížením poplatku pro středisko. 

  • Základní registrační poplatek za jednotlivce s časopisem činí 450 Kč, bez časopisu 410 Kč.

  • Jsou-li v oddíle či středisku registrováni dva sourozenci do 18 let, pak poplatek za jednotlivce s časopisem činí 425 Kč, bez časopisu 385 Kč. 

  • Jsou-li v oddíle či středisku registrováni tři sourozenci do 18 let, pak poplatek za jednotlivce s časopisem činí 410 Kč, bez časopisu 370 Kč.  

Časopisy, které si lze v rámci registrace objednat jsou následující:
  • Světýlko - pro mladší cca do 3. tř.
  • Skaut - pro starší od 4. tř.
  • Kmen - pro rovery a rangers 
Všichni členové si mohou objednat i skautské průkazky. Ty stojí 25 Kč, platí 3 roky. Lze je využít nejen k prokázání věku u slev na vlak, ale i jako EYCA kartu pro slevy v různých obchodech, hradech, muzeích apod.. Při registraci oznamte, zda ji chcete či nikoli. 
Termín registrace je 30. ledna 2023.
Platbu lze provést v hotovosti vedoucím oddílu či ještě lépe převodem na účet střediska č.ú. 241881777/0300, a to nejpozději do 30.01.2023