BODOVÁNÍ

Bodování není samozřejmě cílem, ale někdy je vhodným prostředkem ...

V rámci činnosti oddílu máme již řadu let tato bodování:

1. Celkové bodování - Za schůzku či polodenní akci je možno získat až 15 bodů, za jednodenní akci až 25 bodů a za vícedenní akci až 40 bodů. Vedle toho lze přidělit měsíčně prémii až 10 bodů v rámci tzv. dobrovolné desítky za mimořádnou aktivitu při akci apod. U členů, kteří přišli až během roku (nejpozději však do března), se provádí dopočet bodů od září tak, aby takový člen nebyl oproti ostatním znevýhodněn. Bodování se provádí jednak společně bez ohledu na věk a jednak odděleně dle věkových kategorií (benjamínci, mladší, starší).  

2. Bodování docházky - za každou schůzku či akci obdrží člen 1 bod, v případě neúčasti 0 bodů. Pokud se účastní jen části schůzky či akce, uděluje se poměrná část, např. 0,6 bodu. Počty bodů se dělí celkovým počtem schůzek, kterých se člen mohl zúčastnit (u mladších se například nezapočítávají akce, určené pouze pro starší). Výsledkem je docházka v %.

3. Tulák roku - do bodování se započítávají absolvované kilometry během oddílových akcí, násobené koeficienty (např. přesun s batohem je koeficient 2, cyklovýprava je 0,5). 

4. Nováček roku - kdo z nově příchozích získal v celkovém bodování v daném roce nejvíce bodů, je vyhlášen Nováčkem roku.

5. Užitečný člen - do bodování se započítávají všechny oddílové akce, ale větší váhu mají akce pro veřejnost, náborové akce a brigády (schůzka 1 b., výprava 2 b., vícedenní výprava 3 b., brigáda a akce pro veřejnost až 3 b.)    

Pozn.: Nově příchozí jsou do bodování zařazeni již při první účasti na oddílové akci, ale zobrazují se až po 3. účasti.