Opravy střech v areálu - III. etapa 2017

V roce 2017 byly třetí etapou dokončeny opravy střech, okapů a svodů, tentokrát u 4 kluboven - 51, 52, 53 a 63. Uvedené práce v hodnotě 406.083 Kč byly realizovány díky finanční podpoře, kterou středisko obdrželo od Jihočeského kraje (250.000 Kč) a města Sezimovo Ústí (100.000 Kč).

Opravy střech v areálu - II. etapa 2014

V roce 2014 byla provedena rekonstrukce střech, okapů a svodů u 4 kluboven. Uvedené práce v hodnotě 239.016 Kč byly realizovány díky finanční podpoře, kterou středisko obdrželo od Jihočeského kraje (60.000 Kč) a města Sezimovo Ústí (76.000 Kč).

Vybavení areálu 2013 - minitraktor

V dubnu 2013 byl díky dotaci od Jihočeského kraje do Skautského areálu pořízen nový pomocník - zahradní minitraktor, který pomůže udržovat většinu rozlehlých travnatých ploch ve vyhovujícím stavu.   

Obnova táborového vybavení 2009 - 2015

V r. 2009 a 2011 pokračovala díky finanční podpoře Jihočeského kraje obnova táborového vybavení, konkrétně bylo v r. 2009 pořízeno 10 ks plachet dětských stanů a 6 plachet stanů pro dospělé, v r. 2011 nový brutar a podsady, postele a kovové kce na 5 stanů. V roce 2012 jsme si pak pořídíli zánovní kanoi (Modrá laguna) a k tomu 2 nové vesty a 4 pádla.

V roce 2015 bylo díky podpoře Jihočeského kraje pořízeno komplet 10 podsadových stanů Osada, které jsme již mohli použít na letních táborech Příchovice 2015 a Jižná 2015. Celkové výdaje akce 88.362 Kč, schválená výše dotace 50.000 Kč.   

Opravy areálu - I. etapa 2010

V roce 2010 v areálu proběhla výsadba nových stromů, byly opraveny verandy u 5 kluboven a 3 plynové sporáky v kuchyni byly nahrazeny novými kombinovanými sporáky. Nově byla provedena i rekonstrukce střech u 5 kluboven a u kuchyně.

Uvedené činnosti byly realizovány díky finanční podpoře, kterou středisko obdrželo od Jihočeského kraje a města Sezimovo Ústí.

Děkujeme