Informace o nás

 • náš oddíl patří do střediska Černá růže Sezimovo Ústí, funguje už přes 25 let; v současné době má okolo 40 členů, kluků i holek od 5 let, z obou částí Sezimova Ústí, Tábora, Radimovic a Oldřichova; pokud jsou mezi námi předškoláci, účastní se jen schůzek v klubovně a krátkých výprav; máme tak mezi sebou benjamínky, vlčata a světlušky, skauty a skautky, dospělé. 
 • všelijaké hry, soutěže, závody, získávání praktických dovedností a znalostí, výpravy za poznáním, to jsou důležité body oddílového programu. Hlavní je však pro nás naučit děti samostatnosti v duchu vzájemného kamarádství, přátelství a společných dobrodružství a zážitků;
 • oddílové schůzky jsou pravidelně v sobotu ve Skautském areálu nedaleko koupaliště Pohoda u Kozského potoka v Sezimově Ústí, částečně odděleně pro starší a mladší;
 • alespoň jedenkrát měsíčně vyráží náš oddíl na jednodenní či vícedenní výpravy, v programu má i cyklovýpravy, vodácké a lyžařské výpravy, pro starší i horolezecké akce, geocaching (GPS), expedice, koně atp., v létě pak pořádáme vlastní stanový tábor u Jižné (nedaleko Červené Lhoty).
 • o připravovaných oddílových akcích se může kdokoli seznámit na KALENDÁŘ AKCÍ nebo na nástěnkách, které jsou umístěny v průchodu u prodejny Flosman naproti I. ZŠ (naše část, označená znakem oddílu, je vpravo) v Sezimově Ústí II a na nástěnce na Husově nám. v Sezimově Ústí I;
 • lze nás najít na takových akcích pro veřejnost, jako jsou Májové hrátky, Agenti, Prázdniny nekončí;
 • fotky z činnosti oddílu lze nalézt na www.bilymesic.rajce.net nebo na FOTOGALERIE;
 • našich oddílových schůzek či většiny akcí a v omezené míře i letního tábora se mohou účastnit i nově příchozí a nečlenové, kteří mají čas si to u nás "omrknout" (osvědčilo se nám, když se "nový" táborník před táborem účastnil alespoň jedné naší akce, aby se seznámil s ostatními);
 • registrační poplatek je 470 Kč ročně a vybírá se v prosinci a lednu, bližší info zde;
 • všichni účastníci našich akcí, ať členové či nečlenové Junáka, jsou úrazově pojištěni, vedoucí mají navíc i pojištění odpovědnosti;
 • v případě zájmu se můžete obrátit na vedoucí oddílu: Doležal 602 435 156; mart.dolezal@seznam.cz; Balášová 728 839 069.

Vedení oddílu

Vůdce oddílu: Mgr.Ing. Martin Doležal, LL.M.-Ježek, právník, starosta města

Zást. vůdce oddílu: Alena Balášová-Užovka, vedoucí prodejny

  

Zást. vůdce oddílu:Šimon Novák-Amish

 

Rádci

Barča, Nico, Tom, Vašek, Dvojkař, Honza - studenti SŠ