Oddílová fotogalerie

 
Po zralé úvaze jsme s ohledem na platné právní předpisy přistoupili k postupnému uzamykání některých alb. 
Jméno a heslo k otevření bude oznámeno členům na schůzkách, ostatní si o něj mohou napsat na/To get a nickname and a password to open the photo gallery send e-mail at
 bily.mesic@seznam.cz
 
Postupně jsou vymazávány nejstarší schůzky v klubovně.