O středisku Černá růže Sezimovo Ústí

První skautský oddíl vznikl v Sezimově Ústí v r. 1940, avšak nedlouho poté byl spolu se zákazem Junáka úředně rozpuštěn. Po skončení války v r. 1945 byla znovuobnovena činnost Junáka, v Sezimově Ústí vzniklo v r. 1945 samostatné středisko. To zaniklo v r. 1948, obnoveno v r. 1968, opět zrušeno v r. 1970 a snad již definitivně obnoveno v prosinci 1989.

Středisko Černá růže má v současné době ve svých třech oddílech registrováno 102 členů, a to z obou částí Sezimova Ústí, z Tábora, Plané, Slap, Radkova, Prahy a Mladé Vožice. Středisko má své klubovny a veškeré zázemí ve Skautském areálu u Kozského potoka (fotky viz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ). Vlastníkem areálu je město Sezimovo Ústí a středisko ho dlouhodobě užívá, od r. 2008 na základě smlouvy o dlouhodobém pronájmu.

Název i znak střediska vycházejí z pověsti o vzniku ústecké větve Vítkovců, kdy Sezima, syn Vítka z Prčice, obdržel do znaku růži, a to barvy černé, coby znamení nemanželského původu.  

 

Oddíly

3. oddíl Bílý Měsíc – pro děti od 5 let, pravidelné schůzky a výpravy, expedice, voda, skály, letní tábory; vůdce oddílu Martin Doležal

1. oddíl Jakari – nepravidelná činnost

4. oddíl Sojčí Pírka – celoroční činnost, pro děti od 6 let 

 

Základní údaje

Junák – český skaut, středisko Černá růže Sezimovo Ústí, z.s.

Svépomoc 659, 391 02 Sezimovo Ústí

IČ: 65942108, nejsme plátci DPH

BÚ: ČSOB, Poštovní spořitelna, č.ú. 241881777/0300

mart.dolezal@seznam.cz, tel.: +420 602 435 156