Registrace na rok 2024 ukončena!

Níže jou uvedeny instrukce k právě proběhlé registraci.

Kdo chce s námi a naší partou být v roce 2024, čeká ho jedna z mála povinností. Registrovat se.

U nově registrovaných členů potřebujeme následující údaje: jméno, příjmení, rodné čístlo, trvalé bydliště, číslo zdravotní pojišťovny, telefonní kontakt na zákonného zástupce. Lze využít tento soubor

Nově je v registračním poplatku automaticky zahrnut i skautský časopis, členská karta, služby STS (skautská telefonní síť). Nepřipočítávají se tedy k základnímu poplatku. Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení poplatku odváděného na ústředí (popletek na kraj se nemění, na okres se nevybírá), rozhodlo se vedení střediska, že se nebude vybírat ani pro středisko.

  • Jednotný registrační poplatek činí 470 Kč.

Časopisy, které si lze v rámci registrace objednat (již zahrnuto v členském příspěvku), jsou následující:
  • Světýlko - pro mladší cca do 3. tř.
  • Skaut - pro starší od 4. tř.
  • Kmen - pro rovery a rangers 
Všichni členové si mohou objednat i skautské průkazky (již zahrnuto v členském příspěvku). Při registraci oznamte, zda ji chcete či nikoli. 
Termín registrace je 30. ledna 2024.
Platbu lze provést v hotovosti vedoucím oddílu či ještě lépe převodem na účet střediska č.ú. 241881777/0300, a to nejpozději do 30.01.2024.