Loď, pádla, vesty

29.06.2012 20:17

Náš oddíl má již vlastní kanoi, 4 pádla různé délky a 2 nové plovací vesty. Na táboře vše vyzkoušíme!